Search for Folksam emails

Some informations about Folksam:
https://folksam.se is amongst the top 200,000 websites globally.
Headquarted in Stockholm, , Sweden.
Employs around 3,000 employees.
Folksam was started in 1908.
Kundägda Folksam erbjuder många karriärmöjligheter i ett ansvarstagande företag. Vi är i dag cirka 3 900 medarbetare och är störst på försäkring i Sverige. Nästan varannan svensk är försäkrad hos oss och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare.Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många. Vi ägs av våra kunder och vår vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför arbetar vi för att de ska vara rätt försäkrade men också förebyggande med trafiksäkerhetsforskning, aktivt miljöarbete och ansvarsfullt ägande. Vi finns över hela landet och tillsammans med våra dotterbolag erbjuder vi en bredd av tjänster som inte många andra har.

Are you doing lead generation?

Anymail finder is trusted by tens of thousands of companies to provide accurate contact information to their Sales and Business Development teams.

If you’re looking to find emails of Folksam employees then you’ve come to the right place. Whether you’re looking to discover the company email format for Folksam, or specific emails for specificFolksam employees, we’ve got you covered.

Find real emails or they're FREEUnlike a lot of email finders out there, we only charge for verified emails we're sure won't bounce.
We don't make emails upOther email finders return some "suspicious" results at times ... and then charge you for them. We don't. 100% verified or you don't have to pay.