Fortis Insurance Belgium

Some informations about Fortis Insurance Belgium:
https://aginsurance.be 200,000 websites globally.
Fortis Insurance Belgium is based in Brussels, , Belgium.
Has around 3,000 employees.
Met 21,4 procent marktaandeel in 2015 is AG Insurance de 1ste verzekeringsmaatschappij in België. Onze hoofdzetel bevindt zich in Brussel. Ons aandeelhouderschap is verdeeld tussen Ageas (75 %) en BNP Paribas Fortis (25 %). We verdelen onze producten en diensten via verschillende kanalen (onafhankelijke verzekeringsmakelaars en Fintro agenten, BNP Paribas Fortis en bpost bank). Meer dan 3,5 miljoen particuliere klanten en 240.000 bedrijven schenken ons hun vertrouwen. Sinds 8 jaar bekroont het onafhankelijk onderzoeksbureau ICMA ons jaarlijks met het label "beste algemene verzekeraar in België"​. Deze erkenning hebben we te danken aan de dagelijkse inzet van onze 4.000 medewerkers.Wil je graag deel uitmaken van dit team en word jij één van onze collega’s? Raadpleeg onze carrièrepagina. ---Avec une part de marché de 21,4 % en 2015, AG Insurance est la 1re compagnie d’assurances en Belgique. Son centre de décision est situé à Bruxelles et son actionnariat se partage entre Ageas (75%) et BNP Paribas Fortis (25%). Courtiers indépendants en assurance et agents Fintro, BNP Paribas Fortis et bpost banque constituent nos partenaires de distribution. Plus de 3,5 millions de clients particuliers et 240.000 entreprises nous font confiance. Depuis 8 ans, le bureau d’études indépendant ICMA nous décerne le titre de meilleur assureur global de Belgique, fruit de l’engagement de nos 4.000 collaborateurs.Deviendrez-vous l’un d’entre eux ? Rendez-vous sur la page carrière.
Jo De Lange, Stefan Junqué works at Fortis Insurance Belgium.

Are you searching for emails?

Anymail finder is trusted by tens of thousands of companies to provide accurate contact information to their Sales and Business Development teams.

If you’re looking to find emails of Fortis Insurance Belgium employees then you’ve come to the right place. Whether you’re looking to discover the company email format for Fortis Insurance Belgium, or specific emails for specificFortis Insurance Belgium employees, we’ve got you covered.

Find real emails or they're FREEUnlike a lot of email finders out there, we only charge for verified emails we're sure won't bounce.
We don't make emails upOther email finders return some "suspicious" results at times ... and then charge you for them. We don't. 100% verified or you don't have to pay.