Logo of Stockholms L  Ns Landsting

Stockholms L Ns Landsting Email Addresses

Get 20 FREE Email lookups
No Credit Card required
Bio
u00c4r du beredd att tu00e4nka nytt och hitta framtidens lu00f6sningar? Fu00f6r vu00e5rt framtida uppdrag behu00f6ver vi medarbetare med hu00f6g kompetens, stort engagemang och som stru00e4var efter stu00e4ndig fu00f6rbu00e4ttring. Vid din sida kan du fu00e5 engagerade kollegor inom hundratals kvalificerade yrken u2013 ekonomer, sjuksku00f6terskor, jurister, radiologer, ingenju00f6rer och kirurger. Stockholms lu00e4ns landsting u00e4r en av landets stu00f6rsta arbetsgivare med ett livsviktigt uppdrag. Vi ger tvu00e5 miljoner invu00e5nare en effektiv kollektivtrafik och en god hu00e4lso- och sjukvu00e5rd i landets snabbast vu00e4xande region. Varje dag, dygnet runt.
Traffic
https://sll.se is one of the top 200,000 websites globally.
Country
Based in Stockholm, , Sweden.
Employees
Around 10 employees.

People working at Stockholms L Ns Landsting:

Sara BenihiaEnhetschef Kapacitet, Head of Unit Capacity
Anna LundinPatientsäkerhetsstrateg

How does this work?

Anymail finder is trusted by tens of thousands of companies to provide accurate contact information to their Sales and Business Development teams.

If you’re looking to find emails of Stockholms L Ns Landsting employees then you’ve come to the right place. Whether you’re looking to discover the company email format for Stockholms L Ns Landsting, or specific emails for specific Stockholms L Ns Landsting employees, we’ve got you covered.

Looking for somebody else’s email?

Get 20 FREE Email lookups
No Credit Card required